Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448
Utorok 20. 3. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Motto: "Učitelia Ti otvárajú dvere, ale vstúpiť musíš sám..."

Novinky

 • Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje rodičom žiakov školy, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, udeľuje z dôvodu celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka T9 – 2018, žiakom prvého až ôsmeho ročníka našej školy na deň 21. marca 2018 (streda), riaditeľské voľno.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

 • Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

  Harmonogram testovania

  Testovanie 9-2018 - 21. marec 2018 (streda)

  Príchod žiakov do školy - do 07:30

 • Vážení rodičia,

  žiak/čka môže v školskom roku 2017/2018 podať 2 prihlášky na SŠ s odbormi, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručnosti alebo talentu /talentové skúšky/, prihláška na takýto odbor musí byť zaslaná riaditeľom školy na príslušnú strednú školu do 20.02.2018.

  Talentové skúšky sú od 25.03.2018 – 15.04.2018.

  Žiak môže podať 2 prihlášky na SŠ, ktoré sú bez talentového zamerania, tieto sa zasielajú riaditeľom školy do 10.04.2018 na príslušnú SŠ. Prvé kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) je 14.05.2018 a 1. kolo 2. termín (vrátane osemročných gymnázií)sa koná 17.05.2018.

 • Riaditeľ Základnej školy Cejkov, Školská 333/2, na žiadosť rady ZRPŠ zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia rady ZRPŠ.

  Zapisnica_zo_zasadnutia_ZRPS.PDF

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

 • Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia pozornosti každého človeka, ktorému záleží na kvalite jeho vlastného života. S tým je úzko spätý zber a separácia odpadu, ktorý všetci dennodenne produkujeme. Je to napríklad starý nepotrebný papier, hliníkové viečka, tetrapakové krabičky od mlieka, plastové PET fľaše, vrchnáčiky z PVC fliaš. Tento produkt nášho pohodlného života v mnohých domácnostiach a podnikoch zaťažuje priestory a následne vyhodením do zmiešaného odpadu alebo na čierne skládky aj životné prostredie.

 • Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že z dôvodu zmeny názvov ulíc v obci Cejkov došlo aj k zmene adresy a názvu školy.

  Starý názov školy: Základná škola, Hlavná 333, Cejkov

  Nový názov školy: Základná škola, Školská 333/2, Cejkov

  Nová adresa školy: Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov

  Ostatné údaje školy sa nemenia.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

 • 3. 10. 2017

  Riaditeľ Základnej školy Cejkov, Hlavná 333, týmto oznamuje rodičom žiakov školy, že cestovné pre dochádzajúcich žiakov školy, z obcí Brehov, Sirník a Černochov sa bude vyplácať vždy od prvého dňa druhého týždňa v mesiaci - každý mesiac. Cestovné nie je možné vyplatiť žiakom. Cestovné musia prebrať osobne rodičia žiakov školy.

  Mgr. Ladislav Majerník – riaditeľ školy

 • ZŠ Cejkov ponúka v školskom roku 2017/2018 nasledujúce krúžy/záujmové útvary

  1. Mgr. Ján Bojko - Športové hry
  2. Mgr. Vlasta Čuchráčová - Krúžok varenia a pečenia
  3. Mgr. Peter Ferko - Krúžok masmediálnej komunikácie
  4. Mgr. Otto Gulyás - Stolný tenis, Športový krúžok (futbal)
  5. Mgr. Veronika Jacková - Volejbalový krúžok
  6. Mgr. Jana Juhásová - Výtvarný krúžok, Zdravotnícky krúžok
  7. Mgr. Valéria Nagyová - Matematicko-počítačový krúžok
  8. Mgr. Dana Sabová - Zdravotnícky krúžok, Logopédia hrou
  9. Edita Jacková
 • 11. 12. 2016

  V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj my v našej škole -  našim žiakom, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

  Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448

Fotogaléria