Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448
Nedeľa 17. 12. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Motto: "Učitelia Ti otvárajú dvere, ale vstúpiť musíš sám..."

Novinky

 • Základná škola Cejkov, Školská 333/2, organizuje zájazd na divadelné predstavenie v Divadle J. Záborského v Prešove. Predstavenie – muzikál: Nikola Šohaj, sa uskutoční dňa 15.12.2017 – v piatok, so začiatkom o 18:30 hod.

  Vstupné na predstavenie je od 12 do 14 eur. Výška cestovného závisí od počtu účastníkov. Všetky organizačné pokyny k zájazdu budú upresnené dodatočne, minimálne týždeň pred zájazdom.

  Je možnosť prihlásiť sa na tento zájazd aj rodinným príslušníkom zamestnancov školy, v prípade voľných miest v autobuse aj rodičom žiakov školy alebo iným záujemcom, z radov obyvateľov obce Cejkov.

 • Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje rodičom žiakov školy, že na deň 22.11.2017 udeľuje z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka T5 - 2017, žiakom 1. - 4. ročníka a 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Harmonogram testovania

  Príchod žiakov do školy - Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

 • Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje, že z dôvodu zmeny názvov ulíc v obci Cejkov došlo aj k zmene adresy a názvu školy.

  Starý názov školy: Základná škola, Hlavná 333, Cejkov

  Nový názov školy: Základná škola, Školská 333/2, Cejkov

  Nová adresa školy: Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov

  Ostatné údaje školy sa nemenia.

  Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

 • 3. 10. 2017

  Riaditeľ Základnej školy Cejkov, Hlavná 333, týmto oznamuje rodičom žiakov školy, že cestovné pre dochádzajúcich žiakov školy, z obcí Brehov, Sirník a Černochov sa bude vyplácať vždy od prvého dňa druhého týždňa v mesiaci - každý mesiac. Cestovné nie je možné vyplatiť žiakom. Cestovné musia prebrať osobne rodičia žiakov školy.

  Mgr. Ladislav Majerník – riaditeľ školy

 • ZŠ Cejkov ponúka v školskom roku 2017/2018 nasledujúce krúžy/záujmové útvary

  1. Mgr. Ján Bojko - Športové hry
  2. Mgr. Vlasta Čuchráčová - Krúžok varenia a pečenia
  3. Mgr. Peter Ferko - Krúžok masmediálnej komunikácie
  4. Mgr. Otto Gulyás - Stolný tenis, Športový krúžok (futbal)
  5. Mgr. Veronika Jacková - Volejbalový krúžok
  6. Mgr. Jana Juhásová - Výtvarný krúžok, Zdravotnícky krúžok
  7. Mgr. Valéria Nagyová - Matematicko-počítačový krúžok
  8. Mgr. Dana Sabová - Zdravotnícky krúžok, Logopédia hrou
  9. Edita Jacková
 • 11. 12. 2016

  V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj my v našej škole -  našim žiakom, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

  Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

 • 15. 10. 2016

  Riaditeľ školy zverejňuje nový Školský poriadok platný od 18.10.2016.

  S pozdravom Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

  Skolsky_poriadok_2016_17.pdf

 • 28. 6. 2013

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Školská 333/2
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448

Fotogaléria