Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Hlavná 333
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448
Piatok 28. 7. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Motto: "Učitelia Ti otvárajú dvere, ale vstúpiť musíš sám..."

Novinky

 • V čase od 10.07.2017 do 25.08.2017 je škola zatvorená.

  Od 10.07.2017 do 21.07.2017 je v škole prítomná zamestnankyňa PAM pre prípad vydania potvrdení a tlačív pre žiakov školy.

  Tel. číslo: 056/668 60 00

  Od 01.08.2017 do 25.08.2017 budú v škole prítomné upratovačky a školník.

 • Riaditeľ Základnej školy Cejkov, Hlavná 333 oznamuje rodičom žiakov školy, že dňa 21.06.2017 - v stredu o 16:00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov školy, z dôvodu volieb členov Rady školy pri Základnej škole Cejkov, Hlavná 333 z radov rodičov.

 • Vedenie Základnej školy Cejkov, Hlavná 333  žiada rodičov žiakov školy, aby v termíne do 12.06.2017 záväzne vybrali pre svoje deti na školský rok 2017/2018 vyučovací predmet etická výchova alebo náboženská výchova. Vybratý predmet sa stáva povinným predmetom do konca školského roka 2017/2018.

  Vyučovací predmet

 • Riaditeľ Základnej školy Cejkov, Hlavná 333 oznamuje rodičom žiakov školy, že na základe platnej legislatívy “škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne“.

 • 9. 2. 2017

  Výchovná poradkyňa pri ZŠ Cejkov oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na SŠ, kde sa vyžadujú talentové skúšky, aby si prišli osobne prevziať prihlášku na SŠ od výchovnej poradkyne najneskôr do 15.2.2017

   Mgr. A. Maňková - výchovná poradkyňa

 • 8. 2. 2017

  Predsedníčka Rodičovského združenia a triedni dôverníci pri Základnej škole Cejkov vyzývajú rodičov žiakov školy, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok - finančný príspevok pre Rodičovské združenie, aby tento poplatok urýchlene uhradili v čo najkratšom čase. Tento poplatok bol schválený rodičmi žiakov školy na celoškolskom rodičovskom združení na začiatku tohto školského roka v sume 10 euro na prvé dieťa a 5 euro na každé ďalšie dieťa.

 • 11. 12. 2016

  V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj my v našej škole -  našim žiakom, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

  Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

 • 15. 10. 2016

  Riaditeľ školy zverejňuje nový Školský poriadok platný od 18.10.2016.

  S pozdravom Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

  Skolsky_poriadok_2016_17.pdf

 • 28. 6. 2013

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Hlavná 333
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448

Fotogaléria